Polityka prywatności

Każdego klienta DobraStrategia.pl i użytkownika serwisów oraz szkoleń, kursów, newsletterów, aplikacji należących do DobraStrategia.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie:

Polityka prywatności

DobraStrategia.pl  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości zmiany nie wpływają na podstawową zasadę polityki prywatności:

DobraStrategia.pl nie sprzedaje, nie udostępnia, nie wypożycza osobom trzecim danych personalnych, czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów, szkoleń, kursów, aplikacji i newsletterów. Każdy zawsze ma natychmiastową możliwość poprawienia swoich danych lub ich całkowitego usunięcia z bazy.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisów, nie prenumeruj newsletterów należących do DobraStrategia.pl oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez DobraStrategia.pl .

Dane Osobowe.

W czasie korzystania z serwisów należących do DobraStrategia.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień / zgłoszeń będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagane są  tylko te dane, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczą.

DobraStrategia.pl gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych podawanych przez Użytkowników zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Subskrypcja Darmowych Kursów i Newsletterów DobraStrategia.pl

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów oraz kursów należących do DobraStartegia.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej DobraStartegia.pl . Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi kolejny newsletter lub część kursu. Imię pozwala zwracać się do czytelnika po imieniu.

Zamawianie Usług i Produktów DobraStrategia.pl

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez DobraStrategia.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone *.

Niezapowiedziane Wiadomości

DobraStartegia.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do wszystkich działań, usług lub produktów DobraStrategia.pl w szczególności: zmiany, wewnętrzne promocje, niekomercyjne listy (np. życzenia), a także informacje komercyjne związane z podmiotami trzecimi, z zastrzeżeniem, iż nie posiadają te podmioty wglądu do żadnych danych Użytkowników.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w serwisach należących do DobraStrategia.pl w wysyłanych komentarzach do artykułów, odpowiedzi na forach, publikowanych opinii itp. dostępne są dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. DobraStartegia.pl nie ma możliwości zabezpieczenia ogólnie dostępnych danych przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane pozyskują i wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Pliki Cookies

Podczas korzystania z serwisów DobraStrategia.pl mogą zostać umieszczone na komputerze Użytkownika ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe służące do identyfikowania Użytkownika przy ponownych odwiedzinach. Nie naruszają one w żaden sposób prywatności, gdyż nie gromadzą żadnych danych o Użytkownikach. Ich obsługa jest warunkiem koniecznym do przeglądania stron internetowych należących do DobraStrategia.pl.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

DobraStrategia.pl udostępni każdemu użytkownikowi na jego żądanie wgląd do jego danych. Każdy z użytkowników w dowolnym momencie może modyfikować lub usunąć posiadane przez DobraStrategia.pl jego dane osobowe, za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres biuro[at]dobrastrategia.pl

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie na adres pocztowy siedziby DobraStrategia.pl